Mujra Manacha | मानाचा मुजरा | Gajarabai Bhumbe , Sakhrabai Tekale | Mogra music

“Manacha Mujra” Featuring Deepti Aher & Madhav Abhyankar, Lyrics: Hemant Avalaskar , Music: Shrikrishna Chandratre, Singer: Sonali Patel, Choreography: Ashish Desai, Art Direction: Ravin Karde, Costumes: Deepti Aher & Prachi Wagh, Camera: Ashok Meena, Suman Sahu. Asst. Camera - Ajay Ajgaonkar Editor: Gorakshanath Khande, Director: Rajesh Kolan,Production: Yogesh Kolan, Producer: Hemant Avalaskar & Ssuvarnarekha Creations, Released on Fountain Music