Gần 29 triệu khách du lịch đến Hà Nội trong năm 2019

Gần 29 triệu khách du lịch đến Hà Nội trong năm 2019 Một năm của những dấu ấn Năm 2019, du lịch Hà Nội phát triển nhất từ trước đến nay, đón gần 29 triệu lượt khách, trong đó có hơn 7 triệu lượt khách quốc tế (tăng 17% so với năm 2018); khách du lịch nội địa đạt gần 22 triệu lượt, tăng 8% so với năm 2018.